Home

”Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk… Dat is de echte werkelijkheid”  Aristoteles

“The purpose of art is not to show the appearance of things, but the inside … That is the real reality” Aristotle

 

 

Kati van Helden is een freelance all round fotografe. Tevens geeft zij leiding en begeleiding aan amateurfotografen. Zij is ook bekwaam met verschillende beeldbewerkingprogramma’s zoals Adobe Lightroom en Photoshop en verzorgt workshops en lessen voor geïnteresseerden over verschillende aspecten van fotografie en beeldbewerking.

Kati van Helden is a freelance all round photographer. She also provides guidance to amateur photographers. She is also competent with various image editing programs such as Adobe Lightroom and Photoshop and provides workshops and lessons for interested parties on various aspects of photography and image editing.

 

 

 

 

Photography by Hans Schellevis